NPi Masterclass: Genetics and lymphedema

  • Datum: 2 december
  • Locatie: Burgers Zoo Arnhem
  • Afzender: extern
  • Type:

Op 2 december 2017 organiseert het NPi de nieuwe masterclass ‘Genetics and lymphedema’ voor oedeemfysiotherapeuten in Burgers’ Zoo te Arnhem.

De masterclass gaat over de verschillen in lymfafvloedstoornissen en bijkomende verschijnselen veroorzaakt door genetische afwijkingen. Lymfoedeem is te classificeren in secundair en primair lymfoedeem. Primair lymfoedeem heeft betrekking op een ontwikkelings- of functionele stoornis in het lymfestelsel en kan zich vroeg of later in het leven voordoen. De oude indeling in congenitaal, praecox of tarda is nu verlaten en wordt vervangen door nieuwe inzichten in genetische en fysiologische verschillen. De nieuwe indeling is gebaseerd op fenotypering van de persoon met lymfoedeem. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het lymfoedeem zelf, maar ook naar andere uiterlijke kenmerken zoals bijvoorbeeld voorkomt bij het syndroom van Turner. Aan de hand van lymfscintigrafieën kan worden opgemaakt hoe de lymfafvloedstoornissen van elkaar verschillen. Door meer kennis van de verschillende vormen en genetische achtergrond leidt dit tot een groter begrip over het ontstaan van oedeem bij verworven afwijkingen in het lymfestelsel.

De masterclass geeft een overzicht van aangeboren lymfatische afwijkingen met uiterlijke kenmerken die een snellere herkenning van personen met primair lymfoedeem voorkomend bij syndromale afwijkingen mogelijk maken, en die door u kunnen worden doorverwezen voor nader diagnostisch onderzoek. Daarnaast krijgt u handvatten voor de behandeling van lymfoedeem op zeer jonge leeftijd en het aanleren van zelfmanagementtechnieken aan patiëntjes en ouders. Tenslotte is er aandacht voor de impact van primair lymfoedeem op iemands leven en de verschillende copingstijlen om er mee om te gaan.

De sprekers van deze masterclass zijn verbonden aan het Expertisecentrum voor lymfovasculaire geneeskunde in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten en het St. George’s Hospital in Londen, alwaar het team van prof. Peter Mortimer al jaren onderzoek doet naar genetica en primair lymfoedeem.

Geïnteresseerd? Kijk op www.npi.nl voor meer informatie en registratie.