KNGF ledenonderzoek 'Waardecreatie'

In de periode van 18 april t/m 17 mei heeft het KNGF een groot onderzoek uitgevoerd onder zoveel mogelijk fysiotherapeuten (zowel leden als niet-leden) in Nederland. Het onderzoek is in samenwerking met de Beroepsinhoudelijke verenigingen, waaronder de NVFL, uitgezet. Doel van het onderzoek was om de tevredenheid en behoeften van fysiotherapeuten in beeld te brengen en de resultaten vervolgens te gebruiken om ‘waarde’ toe te voegen aan het KNGF en het BI-lidmaatschap. 

Uiteindelijk hebben 1952 fysiotherapeuten meegedaan aan het onderzoek waaronder maar liefst 158 leden van de NVFL. Op deze betrokkenheid (procentueel 2e na de NVMT) zijn we als bestuur erg trots. Hierdoor is het tevens mogelijk om de antwoorden van NVFL-leden los te koppelen van het grote onderzoek, zonder veel verlies van betrouwbaarheid. Een mooie kans voor het bestuur van de NVFL om inzicht te krijgen in de behoeften en tevredenheid van de NVFL leden.

 En dan zijn we weer trots, want 91% van de NVFL is trouw aan de vereniging en heeft niet de intentie om zijn lidmaatschap op te zeggen. Onze leden zijn daarnaast goed bekend met de diensten en producten die de NVFL aanbiedt en daar ook grotendeels tevreden over.

Dan zijn er natuurlijk ook punten waar de NVFL in kan verbeteren.
We gaan de resultaten goed bestuderen en nemen de mening van de leden mee in het vormen van een jaarplan voor 2018. In de ALV in september komen we hier verder op terug.
 
We zijn dankbaar voor de feedback en zullen ons blijven inzetten voor verdere toevoeging van ‘waarde’ aan het NVFL-lidmaatschap. De markt is gigantisch in ontwikkeling en met een duidelijke visie en een pro-actieve houding zullen we met zijn allen onze positie verder kunnen en moeten versterken.