Machtigingsproblemen zorgverzekeraarsAfgelopen jaar bereikten ons veel ledenvragen over het contrôlebeleid van sommige zorgverzekeraars. De contrôle betrof langdurige behandeltrajecten van lymfoedeempatiënten. Bij dergelijke situaties wordt de behandelend oedeemfysiotherapeut gevraagd om over het dossier enkele vragen te beantwoorden en resultaatgegevens aan te leveren.

Een kritische blik van de oedeemfysiotherapeut  zèlf op het betreffende dossier  en op het eigen handelen  is een eerste vereiste, vindt de NVFL. Afwijken van een richtlijn is soms niet te vermijden maar dan is het ook goed te motiveren in het dossier.

De NVFL biedt de leden graag haar visie betreffende het toepassen van de Multidisciplinaire richtlijn Lymfoedeem. U kunt dit document downloaden aan de rechterkant van deze pagina (inloggen noodzakelijk).