NVFL overlegt met Paramedisch Platform van zorgverzekeraars


Op vrijdag 10 februari hebben NVFL bestuursleden Theo Ruitenbeek en Petra Gielink overleg gehad met vertegenwoordigers van zorgverzekeraars binnen het Paramedisch Platform. Bij dit overleg dat plaatsvond in Leiden bij Zorg en Zekerheid, zaten vertegenwoordigers van CZ, ZK, VGZ, Z&Z, De Friesland, FTBO en ENO aan tafel. Aan deze paramedisch adviseurs en inkopers hebben we in een open gesprek kunnen toelichten wat de rol van de NVFL is in het domein van oedeem- en oncologiepatiëntenzorg. Onze visie en standpunten op het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut en de Multidisciplinaire Richtlijn Lymfoedeem (MRL) hebben we kunnen bespreken. Er was begrip voor onze zorgen en interesse voor onze toelichting. De rol van de vereniging werd daarbij zeer gewaardeerd.

Wat betreft de MRL was er aan de kant van de verzekeraars sprake van andere interpretaties. Mede daardoor zijn door de zorgverzekeraars beleidskeuzes gemaakt ten aanzien van hun machtigingenbeleid. Het resultaat is dat de procedure voor het aanvragen van machtigingen en vervolgmachtigingen in 2017 op meerdere punten is aangescherpt. Ook de lezing van Bijlage 1 (‘chronische lijst’) van art. 2.6 van de Zorgverzekeringswet laat ruimte voor meerdere uitleg.

Het Paramedisch Platform en de NVFL hebben afgesproken om gezamenlijk op te trekken om hierin meer helderheid te creëren. Wijzigingen in de huidige systematiek zijn echter een forse uitdaging. De NVFL spreekt in deze ook mee bij het Systeemadvies Zorgverzekering via het KNGF.

Daarnaast is ons verzocht om mee te denken over relevante criteria die kunnen worden gebruikt bij de afweging om aanvragen vervolgmachtigingen oedeemfysiotherapie te toetsen. Hierop gaat de NVFL graag in en zal in verder overleg een wetenschappelijk en maatschappelijk onderbouwd advies uitbrengen.

Het bestuur dringt wel aan bij haar leden om zorgvuldig verslaglegging bij te houden om hieruit argumenten te verzamelen voor onderbouwde behandelingen passend binnen de huidige visie op Oedeemfysiotherapie.