Oproep deelnemers t.b.v. Master Oncologic Physical Therapy

Twee deelnemers van de Master Oncologic Physical Therapy vragen medewerking om patiënten te werven voor hun kwalitatieve onderzoek. De verkregen gegevens zullen anoniem worden verwerkt.

Ilja Bolks is bezig met een onderzoek voor de verbetering van het behandeltraject van kankerpatiënten met multimorbiditeit. Doel van haar onderzoek is een protocol te ontwikkelen voor het behandelen van multimorbiditeit voor fysiotherapeuten, die gespecialiseerd zijn in oncologie en deze patiënten behandelen. Het interview met de fysiotherapeut duurt 30 minuten.

Naast de interviews met de fysiotherapeuten, wil Ilja patiënten interviewen om hun behoeften in kaart te brengen. Wilt u uw patiënten vragen aan het onderzoek deel te nemen? De patiënten dienen aan de volgende criteria te voldoen: 

  • Zijn onder behandeling van een oncologiefysiotherapeut of een fysiotherapeut met de specialisatie oncologie;
  • Er is een comorbiditeit aanwezig die gediagnosticeerd is voor de diagnose van kanker;
  • De oncologische behandeling vanuit het ziekenhuis is [bijna] afgerond;
  • De oncologische behandeling vanuit het ziekenhuis is in de afgelopen 12 maanden afgerond. 

Uitleg van het onderzoek: ‘Mijn kwalitatieve onderzoek zal bestaan uit het afnemen van interviews met als doel het in kaart brengen van de behoeften van de patiënten en de werkwijze en het klinische redeneerproces van de fysiotherapeut. Ik ben zelf in de  praktijk tegen aandachtspunten aangelopen waarnaar dit idee voor het onderzoek is ontstaan. U hoeft niet fulltime met deze specifieke doelgroep bezig te zijn maar enige ervaring is gewenst. Daarnaast is het wenselijk dat u aan een van onderstaande criteria voldoet:     

  • Premaster Lymfologie en Oncologie      of
  • Master Oncologie Physical Therapy       of
  • 3de jaar van de MOPT AVANS + opleiding       of
  • Andere verbijzondering zoals....          of
  •  > 1 jaar werkervaring met de oncologie doelgroep.’ 

Als u nog vragen over dit onderzoek heeft of aan dit onderzoek wilt meewerken, wilt u dan contact opnemen met Ilja Bolks? De interviews zijn bij voorkeur gepland op woensdagmiddag en donderdag, maar andere dagen zijn ook in te plannen. Heeft u vragen dan is Ilja te bereiken op 06-14561774 en via iljabolks@hotmail.com. 

Ilja Bolks 
Fysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut en oncologiefysiotherapeut i.o. 
Werkzaam: Fysioholland in Middelharnis

 

Anouk Jansen is bezig met een onderzoek bij mannen met borstkanker. Borstkanker bij mannen komt zeer zelden voor, toch zijn er jaarlijks ruim 100 mannen die deze vorm van kanker krijgen. Doordat het zo weinig voorkomt wordt er weinig onderzoek gedaan voor deze doelgroep. Doel van het onderzoek is de ervaren late effecten van borstkanker bij Nederlandse mannen in kaart te brengen, die in opzet curatief zijn behandeld. Door deel te nemen aan dit onderzoek dragen de mannen bij aan meer inzicht in de late effecten veroorzaakt door de borstkanker of de behandeling die ze hiervoor hebben moeten ondergaan. Als er meer inzicht is in deze late effecten kunnen behandelmethoden worden opgesteld om de late effecten aan te pakken en zo de kwaliteit van leven na borstkanker te verbeteren. Het onderzoek is een aanvulling op het onderzoek wat reeds is gedaan vanuit het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het UMC Utrecht, waaruit de website https://www.mannenmetborstkanker.nl/ is ontstaan. 

Anouk vraagt u mannen met borstkanker, die curatief behandeld zijn, te werven en op onderstaand mailadres aan te melden. De mannen krijgen een enquête over de ervaren late effecten ten gevolge van borstkanker en de behandeling hiervoor. Ter aanvulling op de enquête wordt er een focusgroep georganiseerd om verdiepend in te gaan op de resultaten uit de enquête. De mannen zullen de enquête per post of per mail (met een link naar de enquête) ontvangen. In de enquête kunnen de mannen aangeven of ze bereid zijn om deel te nemen aan de focusgroep. 

Als u nog vragen over dit onderzoek heeft of - voor de mannen, die aan dit onderzoek willen meewerken, wilt u dan contact opnemen met Anouk Jansen  via borstkankerbijmannen@gmail.com of telefonisch: 06-41820084.

Anouk Jansen, fysio- en oedeemfysiotherapeute, oncologiefysiotherapeute i.o.

 

Voor beide onderzoeken geldt, dat het een kleine doelgroep is, daarom hopen we op uw medewerking om meer inzicht in bovenstaande problematiek te krijgen. 

Namens de deelnemers,

Janine Hidding
Hoofddocent MOPT Avans+