Publiekscampagne KWF 'Kanker doet meer met je dan je denkt'

Op 22 september heeft het KWF de publiekscampagne 'Kanker doet meer met je dan je denkt' gelanceerd. KWF wil met deze campagne benadrukken dat kanker meer impact heeft op de mensen die het treft dan over het algemeen wordt gedacht. Met deze campagne wil het KWF in eerste instantie het gesprek daarover stimuleren.   

De campagne zal zichtbaar zijn via spots op TV, online banners, advertenties en digitale advertentieschermen in wachtkamers. Online uitingen zijn te benaderen via https://www.kwf.nl/kanker/gevolgen-van-kanker/pages/default.aspx

In 2015 is KWF middels onder meer een peiling onder ruim 1400 (ex-)kankerpatiënten, 30 interviews met experts uit het oncologische veld en literatuuronderzoek nagegaan welke klachten (ex-)kankerpatiënten ten gevolge van ziekte en behandeling ervaren. Uit de peiling bleek dat 86% klachten ervaart. De meest voorkomende klachten zijn psychologische klachten zoals angst en depressieve gevoelens, vermoeidheid en relatieproblemen. In de campagne komen bovengenoemde drie klachten met name aan bod.