Wat bent u bereid te betalen voor uw vereniging en onze dienstverlening?


Het KNGF en de beroepsinhoudelijke verenigingen willen u ondersteunen door een zo aantrekkelijk mogelijk lidmaatschap te bieden. Dat betekent: goede producten en diensten, maar ook stevige belangenbehartiging, kennisontwikkeling en een landelijk register, gebaseerd op een erkend kwaliteitssysteem. Maar, bent u bereid daarvoor te betalen? En hoeveel dan? Wilt u het hele pakket afnemen, of slechts een deel daarvan? En, wat hebt u over voor de collectiviteit, de eenheid in de beroepsgroep? Belangrijke vragen waarover we uw mening willen weten.

We willen onderzoeken of een beter passend contributiestelsel gewenst en mogelijk is. Uit het ledenonderzoek dat wij u afgelopen voorjaar stuurden, bleek al dat veel leden een gevarieerd contributiemodel aantrekkelijk vinden.

Het onderzoek –uitgevoerd door Blauw Research- waarvoor alle KNGF-leden een mail hebben gekregen, legt u verschillende mogelijkheden voor. Het is een verdiepingsslag met als doel de contributie voor uw vereniging en de tarieven van onze dienstverlening in verhouding te brengen met de waarde die u hieraan toekent.

Doe mee, want het gaat ook om uw portemonnee. Het onderzoek loopt tot 6 augustus. Invullen kan op een pc of laptop.


Vragen over dit onderzoek? Mail naar kngf@blauw-survey.com