• "De informatie aangeboden op http://www.nvfl.nl/ is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patient/site bezoeker en zijn/haar dokter."
  • "Alle links op deze website zijn alleen ter informatie, mogelijke producten aan te gevenĀ en niet bedoelt als reclame. De links zijn geen vorm van sponsering van de vereniging. Er is geen enkel financieel belang van de vereninging hierbij.
    De geplaatste links zijn relevant aan de lymfologie en/of oncologie
  • Verwijzingen in de agenda van externe aanbieders is alleen ter informatie van de leden.De vereniging heeft hier geen financieel belang bij.
  • Mail aan de vereniging wordt strik persoonlijk beschouwd en niet gebruikt voor enige andere doeleinden
  • Inloggen door de leden wordt niet geregistreerd en is alleen toegankelijk voor leden.
  • De site wordt gefinancieerd enkel en alleen uit de contibuties van de leden van de NVFL en onderhouden door vrijwillgers van de NVFL.
    Er is geen enkele vorm van sponsering in welke houdanigheid dan ook. dit om enige vorm van belangenverstrengeling te voorkomen.