Vragen over Registratie/ herregistratie/ opleidingen

 • Welke opleidingen worden geaccrediteerd voor inschrijving in het aantekeningregister oedeem en deelregister oncologie?

  'Met ingang van 2016 is het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut (2015)
  leidend voor het beoordelen van accreditatieaanvragen.  

  Oedeemfysiotherapie

  Oncologiefysiotherapie

 • Waar kan ik me inschrijven in het deelregister oedeemfysiotherapie / oncologiefysiotherapie?

  'Met ingang van 2016 is het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut (2015)
  leidend voor het beoordelen van accreditatieaanvragen.  


  Informatie hierover kunt u vinden op de website van het KNGF.

  https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/ckr.html


 • Waar kan ik terecht met vragen over herregistratie in het Centraal Kwaliteitsregister en/of het register Oedeemfysiotherapie?

  De lopende herregistratieperiode is 1-1-2015 tot 31-12-2019. Voor herregistratie moet u verschillende soorten punten halen. Het betreft 20 punten specifieke scholing m.b.t. oedeemfysiotherapie. Daarnaast minimaal 200 uren/jaar besteed aan het behandelen van patienten die in aanmerking komen voor oedeemtherapie. En 120 punten voor het Register Algemeen Fysiotherapeut. (of een ander deelregister).

  Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de website van het KNGF Zie BOCK-beleidsdokument op de website van het KNGF: https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/ckr.html of via register@kngf.nl. Telefonisch kunt u uw vragen stellen via 033 -467 29 29, keuze 3.


  'Met ingang van 2016 is het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut (2015)
  leidend voor het beoordelen van accreditatieaanvragen.  

 • Waar vind ik informatie over aanvullende opleidingen als lymftaping, lymfapress enz.?

 • Wat zijn de eisen (opleidingen) die toegang geven tot het register oedeemfysiotherpie / oncologiefysiotherpie van het Centraal Kwaliteitsregister?

  Zie https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/ckr.html. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met register@kngf.nl. Telefonisch kunt u uw vragen stellen via 033-467 29 29, keuze 3.

  U kunt zich tijdens het volgen van de opleiding al inschrijven als aspirant-lid van de NVFL.

 • De accreditatiepunten van de regionale avonden zijn niet bijgeschreven en ik ben wel al geweest dit jaar; hoe kan dit?

  Deze punten worden in een keer verwerkt als alle registraties zijn ontvangen; meestal is dit in de loop van het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarin de avonden hebben plaatsgevonden.