Oedeminus

Oedeminus is een kwartaaluitgave van de NVFL. Het blad wordt toegezonden aan de leden.
Niet-leden kunnen zich abonneren op het blad. Een abonnement kost € 34,- voor een heel jaar. Zie nadere informatie zie lidmaatschap.

In de rechterkolom kunt u de inhoudsopgave per uitgave downloaden.

Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus
De redactie van Oedeminus verheugt zich op uw bijdrage aan ons blad.
Voor u uw kennis, inzichten en ideeën op papier zet, is het goed om eerst de rischtlijnen met tips en instructies voor het schrijven van een artikel te lezen. zie hiernaast.
Het doel is de publicatie van een goed leesbaar artikel met een interessante boodschap voor oedeem- en oncologiefysiotherapeuten.
Oedeminus is gericht op oedeem- en oncologiefysiotherapeuten die behoefte hebben aan praktische adviezen die theoretisch en/of wetenschappelijk zijn onderbouwd of die vragen om nadere (wetenschappelijke) onderbouwing.


 

Indien u graag de volledige artikelen leest, is Oedeminus te bestellen door € 9,--over te
maken op ABN-AMRO 55.45.73.512 tnv NVFL te Amersfoort ondervermelding van Oedeminus en nummer. Vergeet niet uw naam en adres in te vullen.