Algemene informatie m.b.t. te bestellen materialen

  • Oedeem... en dan? Informatie voor oedeempatiënten
  • Oncologiefysiotherapie - informatie voor patiënten                   
  • Poster Dwarsdoorsnede huid                                             


Bestelprocedure


Klik hier voor het bestelformulier (indien u een inlogscherm te zien krijgt kiest u dan voor 'annuleren'). Het formulier is ook op te vragen via info@nvfl.nl. De bestelprocedure, inclusief de afhandeling van de factuur loopt via de KNGF.
Geef duidelijk aan welke materialen en hoeveel stuks van elk u wenst te ontvangen.

U kunt het formulier ondertekend richten aan de KNGF:  

- per fax: 033 467 29 99
- mail: facilitair@kngf.nl
- post: postbus 248, 3800 AE Amersfoort