Uw privacy

Het KNGF vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, CKR geregistreerde fysiotherapeuten en bezoekers van haar websites van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van leden, CKR geregistreerde fysiotherapeuten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het KNGF houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Het KNGF legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een lidmaatschap afsluit, zich inschrijft in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie, diensten en/of producten van het KNGF afneemt of anderszins contact heeft met het KNGF. Hetzelfde geldt voor de deelverenigingen van het KNGF: de regionale genootschappen fysiotherapie en de specialistenverenigingen. Het KNGF gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het KNGF-lidmaatschap en om u te informeren over relevante activiteiten en diensten. Hierbij tracht het KNGF rekening te houden met uw voorkeuren. Wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail nieuwsbrief wilt intrekken kunt u gebruik maken van de afmeldlink in het bericht.

Clickgedrag 

Op de websites van het KNGF worden ook algemene bezoekgegevens, zonder dat deze de bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens als input worden gebruikt om meer gerichte informatie op onze websites te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. 


Gebruik van Cookies 

Het KNGF maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Cookies worden op onze site gebruikt om toegang te krijgen tot ledenpagina's en voor het verzamelen van gegevens over het bezoek aan onze website. U kunt dan denken aan gegevens als het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u bekijkt. We kunnen zo de dienstverlening aan onze bezoekers verbeteren. Zonder cookie zou u als bezoeker voor elk nieuw onderwerp steeds weer opnieuw moeten inloggen. Wanneer u onze site weer verlaat blijft de cookie op uw computer staan. Het is mogelijk om het opslaan van cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Formulieren 

Ook op andere plaatsen vragen wij gegevens om het contact met leden te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld als u zich wilt aanmelden als lid, maar ook voor het doorgeven van uw gegevens als die gewijzigd zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Die gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat de FysioPraxis en eventuele bestellingen op het juiste adres worden afgeleverd. Op bepaalde plekken op onze site - onder meer via de knop 'Contact' boven aan de pagina - kunt u reageren op zaken die u op onze site bent tegengekomen.   

Het KNGF en andere websites 

Op de sites  van het KNGF treft u een aantal links aan naar andere websites. Het KNGF is echter niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen omgaan met eventuele persoonsgegevens die u daar achterlaat. Lees hiervoor de privacyverklaring/het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.   

Vragen 

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan webredactie@kngf.nl   

Wijzigingen 

Het KNGF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van het KNGF.   


Januari 2012