O2 oedeem & oncologie


Van links naar rechts:
Sylvia Vos, Willemijn Hugenholtz (bestuur), Nanda Christis (oud hoofdredacteur) Marion van den Boogaard, Maaike de Jonge (hoofdredacteur), Annette Emmink,
Suzanne de Hoop, Annick Lagendijk.  

O2 is een kwartaaluitgave van de NVFL. Het blad wordt toegezonden aan de leden.
Niet-leden kunnen zich abonneren op het blad. Een abonnement kost € 36,- voor een heel jaar. Zie nadere informatie zie lidmaatschap.

Hieronder kunt u de inhoudsopgave per uitgave downloaden. Ook de bijbehorende abstracten en literatuurlijsten kunt u downloaden.

Het schrijven van een artikel of casus voor O2
De redactie van O2 verheugt zich op uw bijdrage aan ons blad.
Voor u uw kennis, inzichten en ideeën op papier zet, is het goed om eerst de richtlijnen met tips en instructies voor het schrijven van een artikel te lezen, zie hiernaast.
Het doel is: het publiceren van een goed leesbaar artikel met een interessante boodschap voor oedeem- en oncologiefysiotherapeuten.
O2 is gericht op oedeem- en oncologiefysiotherapeuten, die behoefte hebben aan praktische adviezen die theoretisch en/of wetenschappelijk zijn onderbouwd of die vragen om nadere (wetenschappelijke) onderbouwing.

Indien u graag de volledige artikelen leest, is O2 te bestellen door € 9,--over te maken op ABN-AMRO 55.45.73.512 t.n.v. NVFL te Amersfoort ondervermelding van O2 en nummer. Vergeet niet uw naam en adres in te vullen.

O2

Jaargang 20, nummer 1 september 

Jaargang 20, nummer 1 juni 

Jaargang 20, nummer 1 maart 2017

Jaargang 19, nummer 4 december 2016

Jaargang 19, nummer 3 september 2016

Jaargang 19, nummer 1 maart 2016

Jaargang 18, nummer 4 december 2015

Jaargang 18, nummer 3 september 2015

Jaargang 18, nummer 2 juni 2015

Jaargang 18, nummer 1 maart 2015

Jaargang 17, nummer 4 december 2014

Jaargang 17, nummer 3 september 2014

Jaargang 17, nummer 2 juni 2014

Jaargang 17, nummer 1 maart 2014