Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut


Met veel genoegen presenteren wij u het nieuwe beroepsprofiel (BP) van de oedeemfysiotherapeut. Dit document zal een belangrijke rol vervullen in het verhelderen van het domein dat de oedeemfysiotherapie als haar werkgebied ziet en het verstevigt de bijzondere positie van de oedeemfysiotherapie binnen het gehele scala van algemene en bijzondere zorg die de fysiotherapie biedt. Oedeemfysiotherapeuten vormen al heel lang een specifieke groep binnen de fysiotherapie en de oedeemzorg. Oedeemfysiotherapie kent een aantekeningenregister binnen het Centraal Kwaliteits Register (CKR) sinds 1-1-2001.

In 2014 is het Beroepsprofiel voor de algemeen fysiotherapeut herschreven en vastgesteld. In navolging hiervan heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) opdracht gegeven tot het vernieuwen van het beroepsprofiel van de oedeemfysiotherapeut.

Dit beroepsprofiel is door een werkgroep oedeemfysiotherapeuten ontwikkeld. Vervolgens hebben binnen de vereniging klankbordrondes plaats gevonden. Daarnaast zijn experts op het gebied van oedeem en fysiotherapie geraadpleegd en is het concept BP aan hen voorgelegd. De omvangrijke en inhoudelijk goede feedback van al deze belanghebbenden is, indien passend en noodzakelijk, in de definitieve tekst verwerkt. In dit proces van totstandkoming is veel discussie over het vakgebied gevoerd. Hierdoor zijn de contouren daarvan scherper geworden in deze hernieuwde versie van het BP.

Het eindresultaat is als ‘Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut’ aangeboden aan het bestuur van de NVFL.

Door het bestuur is dit beroepsprofiel ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de NVFL dd. 18-11-2015. De Algemene Ledenvergadering heeft in deze vergadering haar akkoord gegeven op het BP.

Aan de rechterzijde van deze pagina kunt u het document downloaden.


Met ingang van 2016 is het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut (2015) leidend voor het beoordelen van accreditatieaanvragen.  .