Opleidingen fysiotherapie in de Lymfologie die toegang geven tot het CKR aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut

De Commissie Wetenschap Oedeem en Oncologie (WOO) van de NVFL beoordeelt naar aanleiding van het BeroepsCompetentieProfiel (BCP) Oedeemfysiotherapeut opleidingen in Nederland en omliggende landen betreffende fysiotherapie binnen de lymfologie.

De opleidingen die door de NVFL zijn erkend als opleidingen die toegang geven tot het aantekeningenregister Oedeemtherapie van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) zijn terug te vinden op de website van het KNGF in het overzicht Opleidingen die toegang geven tot het Centraal Kwaliteit Register. Klik hier om rechtstreeks naar de juiste pagina te gaan. Tevens zijn het de opleidingen die toegang geven tot het bevoegd lidmaatschap van de NVFL op het domein fysiotherapie binnen de lymfologie.