Nieuwe richtlijnen lymfoedeem en lipoedeem verschenen 

Utrecht, 27 juni 2014 

Lymfoedeem en lipoedeem zijn beide chronische aandoeningen met vaak een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. De multidisciplinaire richtlijnen lymfoedeem en lipoedeem dienen als leidraad voor de dagelijkse praktijk om de kwaliteit van zorg rondom patiënten met lymfoedeem en lipoedeem te verbeteren. 

De richtlijnen en de patiëntenversies zijn te vinden op de websites van alle beroepsverenigingen die meewerkten aan deze richtlijn. Dat zijn onder andere initiatiefnemer de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV; www.huidarts.info), en de patiëntenorganisaties Nederlands Netwerk voor lymfoedeem en lipoedeem (NLNet; www.lymfoedeem.nl) en de Borstkankervereniging (BVN; www.borstkanker.nl). 

Wat is er nieuw? 
De richtlijn lymfoedeem is een herziening van de richtlijn uit 2002 en omvat het gehele traject van (vroegtijdige) diagnostiek, behandeling en vervolg van alle patiënten met (risico op) lymfoedeem. De richtlijn lipoedeem is de eerste Nederlandse multidisciplinaire richtlijn die ingaat op de diagnostiek, behandeling en de rol van patiëntenorganisaties bij patiënten met lipoedeem. 

Vanwege het chronische karakter van de aandoeningen ligt in de richtlijnen sterk de nadruk op de moderne benadering van chronische aandoeningen via het ‘chronic care model’. Binnen het chronic care model staan het begrip zelfmanagement en actieve participatie van de patiënt bij de eigen behandeling centraal. Daarnaast hanteert men voor het algeheel functioneren van patiënten centraal gesteld het zogenaamde ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health-model). 

Patiëntenversies van de richtlijnen 
De richtlijnen zijn tevens uitgebracht in een speciale patiëntenversie. Het doel daarvan is de richtlijn in heldere taal beschikbaar te stellen aan niet-professionals. Hierdoor krijgen patiënten de mogelijkheid tot actieve participatie en kennisopbouw omtrent de diagnostiek en behandeling van hun aandoening.