Classificatie lymfoedeem

Stadia van lymfoedeem volgens de ‘International Society of Lymphology’ (International Society of Lymphology. The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema. 2009 Concensus Document of the International Society of Lymphology. Lymphology. 2009 Jun;42(2):51-60.)
  • Stadium 0         Subklinisch stadium, geen zwelling zichtbaar ondanks verminderd lymfetransport: dit stadium kan maanden of jaren bestaan voordat lymfoedeem manifest wordt   
  • Stadium I          Accumulatie van interstitiëel vocht, wat vermindert door hoog leggen. In dit stadium kan het oedeem pitting zijn           
  • Stadium II         Hoog leggen vermindert nauwelijks de zwelling en het oedeem is duidelijk pitting    
  • Laat stadium II  Pitting is duidelijk aanwezig door fibrosevorming in het oedeem          
  • Stadium III        Het weefsel voelt hard aan (fibrotisch) en pitting is niet meer aanwezig. Er treden huidveranderingen op als verdikking, hyperpigmentatie, meer 

                                     huidplooien, vetdeposito en wratachtige woekeringen 

 

Een andere gangbare classificatie is:

0 – 10 % verschil : gering of pre-oedeem
10 – 20 %            : matig oedeem
20 – 40 %            : sterk oedeem
40 – 80 %            : massief oedeem
80 – 160 %          : elephantiasis-oedeem
160 % of meer     : monstrueus oedeem