Overzicht van hulpmiddelen waarvoor wij aan huisartsen/specialisten een verwijzing vragen:

  • zwachtelmaterialen
  • verschillende soorten compressiebandages/elastische kousen
  • lymftape; wordt niet door elke verzekeraar vergoed.
  • compressiehulpmiddelen www.doctorlife.nl  

Hierbij kan vermeld worden wat de behandeldoelen en behandeleffecten zijn.