NVFL Opleidingen fysiotherapie in de Oncologie

De Commissie Wetenschap Oedeem en Oncologie (WOO) van de NVFL beoordeelt naar aanleiding van het BeroepsCompetentieProfiel (BCP) Oncologiefysiotherapeut opleidingen in Nederland betreffende fysiotherapie binnen de oncologie.

De opleidingen die door de NVFL zijn erkend als opleidingen die toegang geven tot het deelregister Oncologiefysiotherapie van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) zijn terug te vinden op de website van het KNGF in het overzicht Opleidingen die toegang geven tot het Centraal Kwaliteit Register. Klik hier om rechtstreeks naar de juiste pagina te gaan. Tevens zijn het de opleidingen die toegang geven tot het bevoegd lidmaatschap van de NVFL.

NB. Per 1 januari 2013 is het CKR deelregister Oncologiefysiotherapeut geopend.