Beroepscompetentieprofiel Oncologiefysiotherapie

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u het Beroepscompetentieprofiel voor de oncologiefysiotherapeut downloaden. Hierin leest u onder andere over de rollen en competenties die wij van een oncologiefysiotherapeut verwachten.

Dit is de eerste versie van het Beroepscompetentieprofiel en is dus een basisdocument. Vanuit de praktijk zal het profiel verder aangevuld en aangescherpt moeten worden. Het onderliggende profiel is het vertrekpunt voor de ontwikkeling in de komende jaren.

Met ingang van 2016 is het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut (2015) leidend voor het beoordelen van accreditatieaanvragen.