CKR deelregister oncologiefysiotherapeut

Sinds juni 2012 is de erkenning van oncologiefysiotherapie als verbijzondering binnen de fysiotherapie een feit. 

Deze erkenning heeft tot gevolg dat per 1 januari 2013 het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) deelregister oncologiefysiotherapeut geopend wordt.

Hier informeren we u over de voorwaarden voor registratie in het CKR deelregister oncologiefysiotherapeut.

Wat zijn de registratie-eisen voor het CKR deelregister oncologiefysiotherapeut?
Tot en met 31 december 2014 geldt als registratie-eis een door het KNGF en NVFL erkende post-HBO opleiding oncologiefysiotherapie of een door het KNGF en NVFL erkend diploma master oncologiefysiotherapie.

Vanaf 1 januari 2015 worden fysiotherapeuten alleen geregistreerd in het CKR deelregister oncologiefysiotherapeut als zij aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:
1. een door het KNGF en de NVFL erkend diploma master oncologiefysiotherapie hebben behaald
2. een diploma van een door het KNGF en de NVFL erkende post-HBO opleiding oncologiefysiotherapie én een door het KNGF en NVFL erkend diploma master fysiotherapie hebben behaald
3. een diploma van een door het KNGF en de NVFL erkende post-HBO opleiding oncologiefysiotherapeut hebben behaald én een wetenschappelijke attitude hebben verworven door het behaald hebben van een diploma Master of Science dan wel de graad van doctor bereikt hebben in de wetenschap.

Wat zijn de herregistratie-eisen voor het CKR deelregister oncologiefysiotherapeut?
Voor oncologiefysiotherapeuten die op 1 januari 2015 reeds in het CKR deelregister oncologiefysiotherapeut zijn opgenomen, wordt voor herregistratie per 1 januari 2015 en voor de herregistratie per 1 januari 2020 geen diploma master oncologiefysiotherapeut geëist.
Voor de herregistratie per 1 januari 2025 (en later) wordt op een later tijdstip een besluit genomen.
NB:  uiteraard zijn in aanvulling op bovenstaande de basisnormen voor de registratie en herregistratie van de verbijzonderd fysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie van kracht (Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie).

Welke opleidingen geven toegang tot het CKR deelregister oncologiefysiotherapeut?
De diploma’s van onderstaande opleidingen geven toegang tot het CKR:
a. Modulaire Opleiding Oncologie Fysiotherapie (MOOF) van AVANS+ tot en met 31 december 2014.
b. Master Oncologic Physical Therapy (MOPT) van AVANS+
c. Met ingang van 21 juli 2015: Premaster Lymfologie en Oncolgie (alléén) in combinatie met een diploma van de Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie bij inwendige aandoening van de Vrije Universiteit in Brussel - De Berekuyl.


Hoe kan ik mij inschrijven?
Als u in het bezit bent van de hiervoor genoemde diploma’s en aan de basisnormen voor registratie van de verbijzonderd fysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister (Reglement Centraal Kwaliteitsregister) voldoet, kunt u d.m.v. het aanmeldingsformulier Centraal Kwaliteitsregister zich inschrijven in het CKR deelregister oncologiefysiotherapeut. Vergeet u niet uw diploma van een van de hierboven genoemde erkende opleidingen mee te sturen? Klikt u hier voor de link naar de Fysionet website; het formulier vindt u als download aan de rechterzijde van de pagina.

Wat zijn de kosten voor registratie in het CKR deelregister oncologie fysiotherapeut?
Voor KNGF-leden bedragen deze kosten bedragen €100,= per jaar bij inschrijving in één deelregister. Inschrijving in een tweede en ieder volgend register bedraagt  € 50,= per jaar.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het BOCK beleidsdocument. Deze vindt u op de KNGF website. Heeft u nog vragen, neem dan contact met register@kngf.nl. In de link aan de rechter zijde van deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over het CKR deelregister oncologiefysiotherapeut.