Hoe behandelen wij?

De oncologiefysiotherapeut heeft tijdens een tweejarige post-HBO-opleiding - vanaf 1 januari 2015 een 4-jarige masteropleiding - de benodigde kennis, vaardigheden en competenties verworven die nodig zijn bij de, soms complexe, problematiek van deze patiëntengroep.

De oncologiefysiotherapeut heeft kennis van de onderliggende pathologie, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan om de oncologische patiënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen/behandelen. Daarnaast is de oncologiefysiotherapeut op de hoogte van de indicaties en contra-indicaties voor fysiotherapeutische interventies, om zo een goed onderbouwde keuze te kunnen maken om de oncologische patiënt in behandeling te nemen of niet.

De oncologiefysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

  • Tijdens de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken van verlies van functies en conditie verlies en bij spanningsklachten.
  • In de herstelfase gaat het om het herwinnen van de functies, de kwaliteit van leven en het herwinnen van de controle op het leven en autonomie.
  • Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker of de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. Adequate nazorg is hierbij van groot belang, waarbij de oncologiefysiotherapeut de patiënt kan ondersteunen en coachen.
  • De palliatieve fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven staat in deze periode centraal. De oncologiefysiotherapeut kan de patiënt helpen zolang mogelijk een actief leven te leiden. De hulpvraag van de patiënt staat hierbij centraal.
  • In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. Het comfort van de patiënt staat centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar een comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

De oncologiefysiotherapeut heeft naast de taak bij het behandelen en begeleiden van oncologische patiënten ook een coachende en adviserende rol voor zijn collega fysiotherapeuten, de huisartsen en andere hulpverleners. Zo kan een patiënt die elders onder behandeling is, met een gerichte vraagstelling voor een éénmalig consult naar de oncologiefysiotherapeut verwezen worden.

Voor een oncologiefysiotherapeut bij u in de regio kijkt u onder het kopje 'Zoek een therapeut'.