De belangrijkste doelen van de PR-commissie zijn:

  • Positionering en profilering van de NVFL en de oedeem- en oncologiefysiotherapie op nationaal en regionaal niveau, zowel naar verwijzers, patiënten en collega’s.
  • Ontwikkelen van middelen om die profilering landelijk meer uniform te maken, bijvoorbeeld d.m.v. folders, powerpointpresentaties, stand tijdens congressen en symposia, regionale PR-kit, …
  • Ondersteuning van de overige commissies.
  • Verspreiden van verenigingsinformatie, wetenschappelijke kennisoverdracht en commissiewerk via e-news, Oedeminus, contacten met patiëntenverenigingen, internationale zusterverenigingen en overige beroepsverenigingen op het gebied van oedeem en oncologie.

Joeri Gilissen, voorzitter