Redactie O2

Ieder kwartaal krijgen alle NVFL- leden een exemplaar van O2s in de bus. Een tijdschrift vol verenigingsnieuws, artikelen die van belang zijn voor oedeem- en oncologiefysiotherapeuten, wetenschappelijke artikelen, boekrecensies, congresverslagen en praktijktips. Het 4 maal per jaar laten verschijnen van O2 is de taak van de redactieraad. Dit gebeurt middels:

  • De acquisitie van artikelen voor O2, zowel nationaal als internationaal door het benaderen van auteurs.
  • Het leggen en onderhouden van contacten met redactieraden van ’zusterverenigingen’ in het buitenland om te komen tot consensus en eventueel overname van interessante artikelen.
  • Het redigeren en beoordelen van artikelen die in aanmerking komen voor plaatsing.
  • Het bewaken van deadlines voor het aanleveren van kopij.

U kunt contact met de redactie opnemen via O2@nvfl.nl 

Maaike de Jong, eindredacteur O2