De regiocommissie

De Regiocommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de elf regio's van de NVFL. Zij vergaderen vier keer per jaar onder leiding van het algemeen bestuurslid regiozaken.

De taak van de regiocommissie is de doelstellingen van de NVFL op regionaal niveau te implementeren en te realiseren. Hierdoor vormt zij een belangrijke schakel tussen de leden enerzijds en het bestuur met de andere commissies anderzijds. Tevens heeft de regiocommissie een functie in de onderlinge communicatie tussen de regio's ter ondersteuning van elkaar.

Belangrijke speerpunten ieder jaar zijn:

  • Invulling regionale bijeenkomsten en opstellen jaarthema's.
  • PR en de 'stand' en de inhoud van een regionale PR-kit.
  • Stimuleren van ontwikkelingen binnen de regio's.
  • Profilering van de oedeem- en oncologiefysiotherapeut op lokaal en regionaal niveau.

Contact met de regiocommissie kan worden opgenomen via haar voorzitter Ingrid Arts of via het secretariaat van de NVFL.