Webredactie

De webredactie werkt nauw samen met de PR-commissie.

De commissie wordt gevormd door:

  • Melinda Hendriks-Kuijpers, fysiotherapeut/oedeemfysiotherapeut

Doel van de webredactie is:

  • bekendheid geven aan de NVFL onder patiënten en verwijzers.
  • verspreiden van informatie aan leden van de NVFL.