NVFL Lidmaatschap


Aan het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie zijn eisen gesteld. Indien u aan deze eisen voldoet, kunt u lid worden.

Via het aanmeldformulier kunt u lid worden van de NVFL en ontvangt u tevens een informatiepakket. 

Lukt het u niet om het aanmeldingsformulier via de website te downloaden, stuur dan een mail naar ledenadministratie@kngf.nl.

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap:

U kunt op verschillende manieren betrokken worden bij de NVFL:

Lid

 • U bent fysiotherapeut en heeft en een diploma behaald aan een van de door de NVFL en KNGF erkende opleidingen op het gebied van de oedeem- en/of oncologiefysiotherapie. Verder volgt u nascholingen op het gebied van lymfologie en/of oedeemfysiotherapie de lymfologie- en/of oncologie fysiotherapie. Het lidmaatschap van de NVFL is gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF, hierdoor moet u om lid te zijn van de NVFL tevens lid zijn van het KNGF. Het lidmaatschap van de NVFL is niet afhankelijk van het register voor fysiotherapie waar u staat ingeschreven.
 • Als lid wordt u uitgenodigd om de regionale bijeenkomsten bij te wonen bij u in de buurt. De NVFL heeft 11 regio’s met hun eigen bestuur. Deze organiseren vier keer per jaar een vergadering met een inhoudelijk programma, waarbij u per avond twee accreditatie punten kunt behalen.
 • U ontvangt vier keer per jaar het verenigingstijdschrift O². Verder wordt er regelmatig een e-News vanuit het secretariaat van de vereniging verstuurd om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en andere informatieve zaken. Tevens kunt u gebruik maken van het PR-materiaal dat de NVFL ontwikkeld heeft en zijn er vaak kortingen voor congressen en cursussen die georganiseerd worden door de NVFL.
 • Wanneer u in het CKR oedeem- of oncologiefysiotherapeut staat ingeschreven, worden uw gegevens ook opgenomen in de database van de zoekmachine op de website van de NVFL.
 • U hebt stemrecht in de Algemene Ledenvergadering van de NVFL die jaarlijks in het najaar wordt gehouden.
 • De lidmaatschapskosten zijn € 150,- per jaar voor 2017.

Aspirant lid

 • U bent fysiotherapeut die een (door de NVFL en KNGF erkende) opleiding op het gebied van de oedeemfysiotherapie opleiding Manuele Lymfdrainage of een opleiding die toegang geeft tot het CKR oncologiefysiotherapeut volgt. De lidmaatschapskosten zijn € 150,- per jaar. U kunt dan meedoen met de regiobijeenkomsten. Tevens ontvangt u vier keer per jaar het blad O² en als er nieuws is de e-News. U hebt geen stemrecht op de ALV. Het lidmaatschap wordt omgezet naar gewoon lidmaatschap wanneer u het diploma behaald hebt. U dient dan wel lid te zijn van het KNGF.
 • De lidmaatschapskosten zijn € 150,- per jaar voor 2017.

Buitengewoon lid

 • U bent fysiotherapeut en u bent geïnteresseerd in lymfologie en/of oncologie. U bent buitengewoon lid van het KNGF. De lidmaatschapskosten zijn € 150,- per jaar. U kunt dan meedoen met de regiobijeenkomsten. Tevens ontvangt u vier keer per jaar het tijdschrift O²  en als er nieuws is het e-News. U hebt geen stemrecht op de ALV en hebt geen nascholingsplicht binnen de lymfologie en/of oncologie. U dient hiervoor wel buitengewoon lid van het KNGF te zijn.
 • De lidmaatschapskosten zijn € 150,- per jaar voor 2017.

Abonnee tijdschrift O2 

 • Een abonnement op de O² is mogelijk voor € 36,- voor een heel jaar. U ontvangt de O² vier keer per jaar (opgeven via bovengenoemd aanmeldformulier).