VISIE NVFL 2009

Het bestuur wil zich in de komende jaren sterk maken voor KWALITATIEF HOOGWAARDIG HANDELEN EN BEHANDELEN van oedeem- en oncologiepatiënten door haar leden.

1. Benoemen van domein

We hebben een helder beeld van wat de oedeemfysiotherapeut allemaal doet, of zou moeten kunnen doen. In het Functieprofiel en in het BeroepsCompetentieProfiel staat een dynamische beschrijving hiervan. Dynamisch, omdat het profiel up to date moet blijven en door evidence based ontwikkelingen en nieuwe inzichten aangaande de behandeling van oedeem en oncologiegerelateerde aandoeningen aangepast wordt.

Ons domein beperkt zich niet tot de behandeling van lymfoedeem, maar strekt zich uit tot het hele domein van oedeem- en oncologiegerelateerde aandoeningen, omdat we, zo blijkt uit de onlangs gehouden enquête, minstens 60-80 % oncologie patiënten behandelen.

We vinden zoveel raakvlakken in beide zorggebieden zijn dat we ons in zowel de Lymfologie, Oedeem als Oncologie willen profileren. Kennis en vaardigheden zullen dan ook op alle genoemde gebieden ontwikkeld moeten worden om tot het specialistenregister te worden toegelaten. Voor fysiotherapeuten, die nu al in het oedeemregister staan, worden aanvullende eisen voor herregistratie gesteld en het register zal moeten worden omgevormd tot een volwaardige specialisatie.

In het functieprofiel moeten we de basiskwaliteiten van onze specialist helder formuleren. Daarmee kunnen we aan scholingsaanbieders aangeven wat we willen voor onze leden en voor toekomstige leden cq. registereisen.

2. Nascholing en verdieping

Het bestuur van de NVFL wil leden stimuleren tot na- en bijscholing in ontwikkelingen binnen de lymfologie, oedeem- en oncologiegerelateerde aandoeningen.

We doen meer dan alleen stimuleren: we scheppen een omgeving waarin iedereen kwalitatief hoogwaardig kan handelen en reiken daarvoor zo mogelijk de middelen aan. Via opleidingen proberen we scholingen te initiëren naar onze behoefte; via eigen congres- en nascholingsdagen proberen we zoveel mogelijk ontwikkelingen in het hele domein kennis te delen. Tijdens regionale vergaderingen is er mogelijkheid tot intervisie, casuïstiek en oefenen van praktische vaardigheden.

3. Communicatie en profilering

Wij stimuleren tot communicatie en profilering. We bieden daarvoor regionale bijeenkomsten waarin leden intercollegiaal overleg kunnen voeren, kunnen oefenen, informatie kunnen uitwisselen en netwerken. Met allerlei NVFL- materialen zoals folders, posters, anti-prikkaartjes en presentaties kunnen de leden laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen betekenen als oedeem- en oncologisch fysiotherapeut.

Met de duidelijke stellingname ten aanzien van ons domein zullen we ook moeten nadenken over onze naam, daarin zal ons profiel verwoord moeten worden. Met de presentatie van de nieuwe logo’s binnen de beroepsvereniging is dit een goed moment hier verder over na te denken.