Wat / wie is de NVFL?

Voor een goede kwaliteit van de behandeling is het noodzakelijk dat patiënten met lymfoedeem door gespecialiseerde oedeemfysiotherapeuten worden behandeld. Voor patiënten met een oncologische achtergrond geldt dat zij terecht kunnen bij gespecialiseerde oncologiefysiotherapeuten.

In 1997 is de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) opgericht. Inmiddels bestaat de NVFL uit ruim 1000 geregistreerde leden. In 2001 is de NVFL lidvereniging geworden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De NVFL is een duidelijke belangenbehartiger voor fysiotherapeuten die zich bezig houden met oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie. Dat blijkt uit de speerpunten van de NVFL:

 • Een verdere verdieping en kwalitatieve verbetering van de oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie.
 • Belangenbehartiging van fysiotherapeuten die zich d.m.v. na- en bijscholingen hebben bekwaamd in de manuele lymfdrainage en oedeemtherapieën of de oncologiefysiotherapie.
 • Het streven naar meer bekendheid bij behandelaars, patiënten en zorgverzekeraars.
 • Aandacht voor de ontwikkeling in vaktechnische zin d.m.w. scholing, congressen, regionale en landelijke bijeenkomsten.

De huidige wetgeving eist dat elke fysiotherapeut verantwoordelijk is voor de systematische bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van zorg.

Daar sluit het laatste speerpunt van de NVFL naadloos bij aan: de kwaliteit van de behandeling verder verbeteren. Daarom is er kwaliteitsbewaking in de vorm van een Oedeemregister en een Oncologieregister: wie in het CKR Aantekeningenregister Oedeemtherapeut of het CKR deelregister Oncologiefysiotherapeut bij het KNGF staat geregistreerd, is verplicht om aan diverse kwaliteitseisen te voldoen. Inschrijving in het aantekeningregister of deelregister betekent overigens niet automatisch dat men ook NVFL- lid wordt.

Om aan deze eisen te voldoen onderhoudt de NVFL intensief contact met scholingsaanbieders om leden te blijven scholen, zodat leden kennis kunnen nemen van nieuwe inzichten in de behandeling van de oedeem- en oncologiepatiënt en de benodigde punten voor herregistratie behaald kunnen worden. Verder organiseert de NVFL om dit te faciliteren bijvoorbeeld scholing en productontwikkeling. Voordelen genoeg dus om lid te worden én te blijven!

Wat kan de NVFL voor u betekenen?

Naast de uitgebreide belangenbehartiging kunnen leden van de NVFL gebruik maken van diverse andere zaken als:

 • Deelname aan regionale bijeenkomsten met aandacht voor praktisch handelen, casuïstiek, lezingen, enz.
 • Gebruik van de regionale PR-kit met daarin een powerpointpresentatie om jezelf en de oedeemfysiotherapie beter op de kaart te zetten.
 • Deelname aan door de NVFL georganiseerde activiteiten en symposia.
 • Aanschaffen van diverse PR-materialen als patiëntenfolders.
 • Het tijdschrift Oedeminus 4x per jaar.
 • Toegang tot het ledengedeelte op de website van de NVFL.
 • Plaatsen van vacatures en dergelijke op de website van de NVFL en desgewenst tegen een gereduceerd tarief ook in Oedeminus.

Nieuwsgierig geworden?

Bij interesse kunt u contact opnemen met de NVFL via het KNGF ledenadministratie@kngf.nl. U krijgt dan een informatiepakket toegestuurd met daarin onder andere een patiëntenfolder en een visite/attentiekaartje. Het huishoudelijk reglement kunt u hier nalezen.

Natuurlijk is de NVFL altijd bereid uw vragen te beantwoorden via e-mail info@nvfl.nl.