Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen kunt u vinden in onderstaande blokken

Lidmaatschap

Bestellen van materialen

Registratie, herregistratie en opleidingen

Zaken voor leden

Overige vragen

Oktober 2014